Đang thực hiện Đang thực hiện

Khái quát về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HOANGHUNG (HOANG HUNG.,JSC)
HOANGHUNG INVESTMENTS AND MANPOWER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY.
• Trụ sở chính: Số 16TM3-C6, khu đô thị The Manor Centrial Park, đường Nguyễn Xiển, Thanh Liệt, Hà Nội
• Điện thoại: 0985028898
• Vốn pháp định: 5.000.000.000 VNĐ

 

Để lại comment

Hotline:
0983076178

hotline

Điện thoại: 0983076178

 

Điện thoại: 0912352668

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HOANGHUNG (HOANG HUNG.,JSC)
HOANGHUNG INVESTMENTS AND MANPOWER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY.
Trụ sở chính: Số 16TM3-C6, khu đô thị The Manor Centrial Park, đường Nguyễn Xiển, Thanh Liệt, Hà Nội
Điện thoại: 0985028898
Copyright © 2017 HOANG HUNG.,JSC

0983076178